Contact
Hoogheemraadschap van Rijnland

Elektrificeren Boezemgemaal Gouda

Hoogheemraadschap van Rijnland startte in juni 2013 met de renovatie van boezemgemaal Gouda. Onderdeel van de renovatie was het vervangen van de oude diesel motoren in de pompen door een nieuw elektrisch aandrijfsysteem met als doel Co2 reductie. Electroproject leverde hiervoor een stille elektromotor met frequentieregelaar.

2-2

Elektrificeren boezemgemaal voor Co2 reductie

Hoger rendement en minder Co2

Electroproject heeft veel ervaring met dit type vragen. Als oplossing in dit project adviseerde en  leverde Electroproject een geluidsarme elektromotor van het type langzame loper. Hierdoor kon de mechanische tandwielkast vervallen met als resultaat een hoger rendement van het aandrijfsysteem, een lagere Co2 uitstoot en lagere onderhoudskosten omdat aan de tandwielkast geen onderhoud meer nodig is. Bijkomend voordeel van de geluidsarme oplossing is dat het gemaal nu ook als museum en voor educatie kan worden gebruikt. Om te laten zien hoe het systeem er vroeger uit zag is er een oude dieselmotor blijven staan.

Droge voeten

Hoogheemraadschap van Rijnland is blij met het resultaat. Met de afronding van de complete renovatie is wederom een waterstaatkundig werk opgeleverd dat nu en in de toekomst bijdraagt aan het behoud van droge voeten in Rijnlands gebied.

Meer weten over onze cases?

Noodstroom
Aandrijftechniek