Support

Service en onderhoud

De serviceafdeling van Electroproject is tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur) bereikbaar voor het aanmelden van storingen, planning voor inbedrijfstelling, onderhoudscontracten en opnames e.d.

Voor vragen m.b.t. het inbedrijfstellen van frequentieregelaars of eerstelijns storingen, kunt u contact opnemen met onze Helpdesk. De storingsdienst is in spoedgevallen ook bereikbaar na werktijden. 
Meer informatie over de tarieven en voorwaarden m.b.t. service gerelateerde werkzaamheden kunt u vinden in onze Service Informatiebrief.

Wij zijn graag bereid u over vele service mogelijkheden uitvoerig te informeren.

Service- en Onderhoudscontracten

Om de geleverde aandrijfsystemen optimaal te laten functioneren heeft Electroproject een breed scala aan serviceproducten ontwikkeld. Van een periodieke inspectie tot aan full-service onderhoudsconcepten.

Indien uw productieproces korte responstijden bij storingen vereist, dan kan Electroproject hiervoor een SLA met u afsluiten. Hierbij kunnen garanties worden opgenomen betreffende de beschikbaarheid van reserve delen en gekwalificeerd personeel teneinde een ongeplande stop van uw productieproces te voorkomen.

Electroproject voert keuring SCIOS uit.

Sinds januari 2016 valt een noodstroominstallatie onder het activiteitenbesluit en wordt daarmee gezien als een stookinstallatie.
Een noodstroominstallatie dient conform de Scios Scope 4 gekeurd te worden. Beschikt een noodstroominstallatie tevens over een externe brandstoftank dan dient tevens de brandstofleidingen gekeurd te worden. De brandstofleidingen vallen onder de Scios Scope 7C inspectie.

De frequentie van inspectie is afhankelijk van het opgesteld vermogen. 
Noodstroominstallatie met een groter opgesteld vervangen dan 100 kW thermisch dienen 1x per 2 jaar gekeurd te worden.
Noodstroominstallatie met een kleiner opgesteld vermogen dan 100 kW thermisch dienen 1x per 4 jaar gekeurd te worden.
Noodstroominstallatie  kleiner dan 20 kW thermisch vallen buiten de keuring.

Indien u uw noodstroominstallatie tevens gebruikt voor “eigen gewin” dat wil zeggen, gebruikt u uw installatie om energie op te wekken of voor peak shaving dan dient er tevens een emissiemeting uitgevoerd te worden conform Scios Scope 6.

Draait uw noodstroominstallatie meer dan 500 uur per jaar dan dient deze aangepast te worden zodat deze binnen de geldende emissie-eisen blijft.

Reparaties

Reparaties

De diversiteit van reguliere reparaties strekt zich uit van allerlei soorten frequentie- en gelijkstroomregelaars tot drukopnemers en GTV voedingen. Een deel van het werk bestaat uit het analyseren van storingen om tot een directe oplossing van het probleem te komen waardoor weer een grotere bedrijfszekerheid gerealiseerd kan worden. Dit aspect is voor u vaak niet zichtbaar, maar wel van groot belang.

Indien een snelle reparatie gewenst is, kan op basis van een contract of een meerprijs de reparatie voorrang krijgen. Dit noemen wij "first on bench".
De elektronica werkplaats beperkt zich niet alleen tot de eigen geproduceerde producten, maar behandelt met evenveel zorg en interesse de door Electroproject geleverde productassortimenten, zoals o.a.:

 • Siemens frequentieregelaars (Masterdrives en Sinamics drives)
 • Siemens elektromotoren
 • Siemens softstarters
 • Siemens remchoppers
 • Vacon frequentieregelaars
 • Elin EBG frequentieregelaars
 • Elin EBG remchoppers
 • Saftronics Softstarters
 • GTV gelijkstroomvoedingen
 • Kendrion Hahn deurmagneten
 • Kendrion Hahn Industriemagneten
 • Klaus Fischer drukopnemers
 • Micotrol thyristorregelingen  
 • Reelmotoren

Advies bij modernisering en upgrading van verouderde aandrijfinstallaties.

De ontwikkeling van regeltechniek en aandrijftechniek staat niet stil. Om uw installatie Up-to-date te houden bieden wij u de mogelijkheid om de installatie te upgraden.

Al onze technici zijn op de hoogte van de laatste kwaliteits- en product eisen en kunnen u dan ook uitstekend adviseren.

Mogelijke aanpassingen kunnen zowel betrekking hebben op hardware (filters, IO-printen, EMC eisen, enz.) als op de software (b.v. uitbreiding van de functionaliteit). Dit geldt voor de eigen microcontroller producten zoals Airwheel, Flowspeed en software voor IPC en PLC platformen.

Leveringen spare parts

Electroproject kan de meeste onderdelen van oude en nieuwe Siemens, Danfoss (Vacon) en Cummins producten leveren op iedere locatie World Wide. Deze producten kunt u terugvinden in onze Webshop.

Contracten spare parts

Heeft u behoefte aan een snelle levering en/of gegarandeerde beschikbaarheid dan kunnen wij hiervoor een SLA aanbieden waarbij de beschikbaarheid van deze onderdelen wordt gegarandeerd.

Verhuur frequentieregelaars, softstarters en Gensets.

Wij hebben tevens de mogelijkheid om u bij een defecte aandrijving tijdelijk een "service unit" ter beschikking te stellen om de reparatieperiode te overbruggen. Indien u een proef wilt doen met een frequentieregelaar of een softstarter dan kunt u deze ook bij ons huren en indien gewenst kunnen wij u hierbij ook instrueren over hoe de installatie in te regelen of aan te sluiten.

Levering van On-site metingen.

Bij Electroproject is een breed scala aan meetinstrumenten aanwezig. Met behulp van deze instrumenten en onze ervaren service technici, zijn wij in staat om een grote diversiteit aan metingen, ook op locatie, te verrichten.

Na uitvoering van de metingen zijn wij in staat om m.b.v. diverse software pakketten analyses uit te voeren op de betreffende meetgegevens en een passend advies uit te brengen.

Voor metingen, analyses en het kiezen voor de juiste oplossing staat Electroproject voor u klaar.

Deze metingen kunnen onder andere zijn;

 • Power Quality
 • Metingen aan communicatie bus-systemen (Profibus, Modbus ed.)
 • Transient recording
 • Spanning en stroom analyse en recording (True RMS)
 • Harmonische stromen
 • Flicker analyse
 • Aanloop stromen
 • Meer (acht)kanaals data recording
 • Isolatieweerstandsmetingen (Laag- en hoogspanningsmotor)
 • NEN3140 apparaten testen
 • EMC metingen
 • Thermografie

Trainingen aan gebruikers

Electroproject biedt u de mogelijkheid om op de hoogte te blijven op het gebied van de nieuwste technologische ontwikkelingen van onze aandrijfsystemen en componenten. Daarbij gaat het niet alleen om kennis en vaardigheden ten behoeve van producten van Electroproject, maar ook om applicatiekennis, algemene technische kennis, en kennis om aandrijfsystemen in bedrijf te stellen en het uitvoeren van eerstelijns storingsdiagnose. Indien u hierin geïnteresseerd bent, maken wij graag een afspraak met u om uw wensen te bespreken.

Meer informatie over de tarieven en voorwaarden m.b.t. service gerelateerde werkzaamheden kunt u terugvinden in onze Service Informatiebrief. Of u neemt direct contact op met onze serviceafdeling, bereikbaar onder telefoonnummer: 088-4849281

Technische innovatie en expertise nodig? Wij kunnen helpen.

Noodstroom
Aandrijftechniek