Klantcase: HH Rijnland

Klant: Hoogheemraadschap Rijnland
Markt: Water & Infra
Oplossing: Vervanging dieselmotoren door vier direct-drive-motoren met frequentieregelaars voor Gemaal Katwijk

Hoogtepunten

  • Vier frequentiegeregelde, hoogpolige elektromotoren van 900 kW bij 63 rpm
  • Direct-drive-systeem: aandrijving zonder tussenkomst tandwielkast
  • Capaciteit vergroot van 54m3/min naar 94m3/min en 20% energie- en CO2-reductie
  • Turnkey-project zorgt voor hoger rendement, energiebesparing en CO2-reductie
  • Samenwerking met Flowserve

Hoogheemraadschap van Rijnland begon jaren geleden met de renovatie van boezemgemaal Gouda. Onderdeel van de renovatie was het vervangen van de oude dieselmotoren in de pompen door een nieuw elektrisch aandrijfsysteem. Het doel: CO2-reductie. Electroproject leverde hiervoor een stille elektromotor met frequentieregelaar.

Electroproject heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met het elektrificeren van boezemgemalen. Als oplossing adviseerden we en leverden we een geluidsarme elektromotor van het type langzame loper. 

Hierdoor kon de mechanische tandwielkast vervallen, met als resultaat een hoger rendement van het aandrijfsysteem, een lagere CO2-uitstoot en lagere onderhoudskosten. Dat laatste was mogelijk omdat er geen onderhoud meer nodig was aan de tandwielkast. Bijkomend voordeel van de geluidsarme oplossing is dat het gemaal nu ook als museum en voor educatiedoeleinden wordt gebruikt. Om te laten zien hoe het systeem er vroeger uitzag, is een oude dieselmotor blijven staan.

Hoogheemraadschap van Rijnland is blij met het resultaat. Met de afronding van de complete renovatie is wederom een waterstaatkundig werk opgeleverd dat nu en in de toekomst bijdraagt aan het behoud van droge voeten in Rijnlands gebied.

Technische innovatie en expertise nodig?
Wij helpen graag.

Scroll naar boven