Aanpak

Alle kennis en ervaring in huis om het hele proces in eigen hand te houden
Turnkey aanpak: van analyse en advies tot installatie en onderhoud
Eigen webshop met losse producten en systemen

Turnkey aanpak en losse producten en componenten

Kenmerkend aan Electroproject is dat we de kennis en ervaring in huis hebben om het hele proces in eigen hand te houden. Zo kunnen we de maatwerkaanpak leveren waarom we bekend staan. Doordat we van dienst kunnen zijn van ontwerp tot oplevering, kunt u bij Electroproject vertrouwen op een turnkey-oplossing, ofte wel klaar voor gebruik. Maar u kunt ook bij ons terecht voor losse onderdelen en componenten, als u die nodig hebt.

Meedenken op elk moment

Onze aanpak onderscheidt zich ook doordat we op elk moment in het traject met u meedenken. We geven u advies over de beste prijs-prestatieverhouding voor uw toepassing, denken mee over het beste concept, helpen bij de interpretatie van de regelgeving waaraan u moet voldoen en komen met ideeën waarmee u uw proces verder kunt optimaliseren. Ook komen we met oplossingen voor een efficiënte uitvoering en de slimste manier van inbedrijfstelling.

Ons complete portfolio aan diensten

  • Consultancy
  • Engineering
  • Projectmanagement
  • Productie & Installatie
  • Inbedrijfstelling
  • Acceptatietesten
  • Instructie & Training
  • Service & Onderhoud

Consultancy ​

Onze consultants zijn altijd op zoek naar de vraag achter de vraag. Want met een goed inhoudelijk gesprek wordt meestal snel duidelijk wat precies uw wensen zijn – of het nu gaat om de best passende oplossing voor een nieuwe vraag of een optimalisatie van een bestaande installatie of energievoorziening. Hier begint het succes van onze dienstverlening: goed luisteren. Als u daar prijs op stelt, stellen we vervolgens samen met u een plan van aanpak of een programma van eisen op. En vervolgens doen we u uiteraard een passende aanbieding.

Engineering

Onze engineers zijn al in een vroeg stadium betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp. Aan de hand van uw vraag maken we een inventarisatie en een voorlopig ontwerp dat we toetsen aan de gewenste situatie, de risico’s en de impact van de realisatie. Daarna maken we het definitieve ontwerp en lossen we o.a. risico’s en knelpunten tot in detail op. SAT en ISAT zijn inzichtelijk en we sluiten af met een DO-document met een functionele omschrijving, een planning en een aangescherpt budget.

Projectmanagement

In de realisatiefase is onze projectleider uw gesprekspartner. Onze projectleiders bewaken de afspraken en sturen het projectteam aan. Daarbij zetten ze in op een duurzame klantrelatie, met maar één doel voor ogen: een goed functionerende en kwalitatief hoogwaardige oplossing volgens afspraak, planning en budget. Met andere woorden, een oplossing waar u én wij trots op kunnen zijn. Daarom evalueren we na afloop altijd samen het project. Na oplevering begint het voor u natuurlijk pas echt. Daarom dragen onze projectleiders het project altijd met zorg over aan onze serviceafdeling voor een gedegen nazorg tijdens de exploitatiefase.

Productie & installatie

Aan de hand van de engineeringsdocumenten en tekeningen nemen we uw installatie en/of applicatie in productie. Daarbij voeren we het einde van de productiefase een Factory Acceptance Test (FAT) uit. Dat doen we aan de hand van een testprotocol waarmee we de gevraagde functionaliteit kunnen aantonen. In de installatiefase realiseren we en installeren we het project op locatie. Daarbij integreren we aan de hand van de schema’s uw installatie en/of applicatie op uw locatie.

Inbedrijfsstelling

Aan het einde van de realisatiefase dragen we de installatie over aan de commissioning engineer voor de inbedrijfstelling. De commissioning engineer stelt de nieuwe of aangepaste installatie en/of applicatie in bedrijf aan de hand van het inbedrijfstellingprotocol en maakt daarvan een rapportage. Daarnaast voert de commissioning engineer mogelijke aanpassingen in schema’s door. Deze aanpassingen worden ter revisie aangeboden aan de projectleider.

Acceptatietesten

We hanteren twee soorten acceptatietesten. Bij de Site Acceptance Test (SAT) testen we alleen de installatie en/of applicaties. Met een Integrale Site Acceptance Test (ISAT) testen we de nieuwe of aangepaste installatie als onderdeel van het geheel. Beide testen voeren we uit volgens een vooraf opgesteld protocol. Aan de hand van dat protocol brengen we ook verslag uit.

Instructie & Training

Wilt u uw kennis van uw systemen weer op peil brengen? Electroproject verzorgt daarvoor op aanvraag gebruikerstrainingen. Zo blijft u op de hoogte als het gaat om onze systemen en producten, maar u doet ook brede kennis op: van applicatiekennis en algemene technische kennis tot de kennis om aandrijfsystemen in bedrijf te stellen en een eerstelijns storingsdiagnose uit te voeren.

Service & Onderhoud

Ook na het opleveren van de installatie, tijdens de gehele levensduur van uw oplossing, blijven we u ondersteunen blijven we betrokken bij onze oplossingen. U kunt bij ons terecht voor reparaties, modernisering en upgrading, apparatuurverhuur, keuringen en metingen.

Wij bieden 24-uursservice voor ons service en onderhoud. Wilt u zekerheid over de beschikbaarheid van onze service engineers kies dan voor een van onze servicecontracten voor preventief en correctief onderhoud – van jaarlijkse onderhoudsbeurten tot meerjarencontracten met gegarandeerde opkomsttijd.

Technische innovatie en expertise nodig?
Wij helpen graag.

Scroll naar boven