Klantcase: Rederij de Nederlanden

Klant: Rederij de Nederlanden
Markt: Water & Infra
Oplossing: Duurzame elektrische voortstuwing voor rondvaartboten

Hoogtepunten

  • Ontwikkeling elektrische voortstuwing
  • Verzorgen goedkeuring scheepvaartinspectie
  • Energiemanagementsysteem voor de accu’s
  • Multi-input voedingssysteem
  • 24V/230V-voeding voor boordnet-voorzieningen
  • Motoren en frequentieregelaars voor de voortstuwing
  • Ondersteunen leasecontract accu’s

In de regel varen rondvaartboten op dieselmotoren, maar de gemeente Amsterdam eiste 0% emissie om de fijnstofproblematiek aan te pakken. Electroproject ging de uitdaging voor Rederij De Nederlanden aan en ontwikkelde het aandrijfsysteem voor de voortstuwing, de voeding van de accu’s, het energiemanagementsysteem en het huishoudelijk bedrijf dat nodig is voor de party-activiteiten.

Daarbij koos Electroproject niet voor een klassieke één-op-één-vertaling van dieselaandrijving naar elektrische aandrijving. In plaats daarvan kozen we voor een integrale benadering van motor en frequentieregelaar. Daarbij brachten we een ingenieuze koppeling tot stand tussen de regelaar en verschillende soorten voedingen.

Het resultaat is een elektromotor van 45 kilowatt (circa 60 pk) die wordt gevoed door walstroom van 400 volt, een generator of accu’s onder het scheepsdek. Maar ook zonnecellen of alternatieve brandstofceltechnieken kunnen de schroef op termijn in beweging zetten. Het gemiddelde verbruik is ongeveer 7kW/uur. Door de accu’s te laden met nachtstroom, zijn de kosten hiervan niet hoger dan 1 euro. Rederij de Nederlanden kan nu 10 10 uur onafgebroken op accu’s varen.

Technische innovatie en expertise nodig?
Wij helpen graag.

Scroll naar boven