Klantcase: Rijkswaterstaat

Klant: Rijkswaterstaat
Markt: Water & Infrastructuur
Oplossing: Ombouw van gemaalpompen naar turbines die twee kanten op draaien

Hoogtepunten

  • Turbines die pompen én kinetische energie van vallend water omzetten in elektriciteit
  • Onderhoudsvriendelijke laagspanningsmotor
  • Frequentieomvormer waarmee pomp betrouwbare energie levert aan het net
  • Klant zeer goed ontzorgd

Met het ombouwen van de gemaalpompen bij Born heeft Electroproject een innovatieve bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Rijkswaterstaat.

De ombouw maakt het mogelijk om de kinetische energie te gebruiken om elektriciteit op te wekken uit het water dat in het Kanaal Born-Maasbracht wordt gespuid om het niveau op peil te houden voor het scheepvaartverkeer in dit Limburgse kanaal.

Het totaalpakket van Electroproject viel volgens Rijkswaterstaat gunstig uit: enerzijds door de combinatie van prijs/kwaliteit, anderzijds doordat Electroproject een laagspanningsmotor voorstelde, die niet door speciaal opgeleide hoogspanningsmonteurs hoeft te worden onderhouden. Bovendien leverde Electroproject een frequentieomvormer die ongeacht de snelheid van de pomp de juiste spanning aan het net levert. Samen met de aannemer die de sluizen moest renoveren, bleek Electroproject een partij die Rijkswaterstaat zeer goed kon ontzorgen.

Technische innovatie en expertise nodig?
Wij helpen graag.

Scroll naar boven